m3u8在线电影

m3u8在线电影

 是方乃仿桂枝、五苓二方之义,小制其法也。 邪结阳分,则阴气不得下通;邪结阴分,则阳气不得上通,故知二者,皆按之痛□也。

伤寒脉浮紧,不发汗,因致□者,麻黄汤主之。此方香豉当是干姜。

生姜、半夏散□下之水气,人参、大枣补中州之土虚,干姜、甘草以温里寒,黄芩、黄连以泻痞热,备乎虚水寒热之治,胃中不和下利之痞,焉有不愈者乎?天有列星,人有牙齿。

邪既入足经,必传入手经,故感风寒之重者,头项痛,肩、背、肘、节、亦痛也。 虽见浮而动数之阳脉,一经误下,则必变为迟阴之脉矣。

是主气所生病者,汗出,目锐痛,颊痛,耳后、肩、、肘、臂外皆痛,小指次指不用。缘汗外泄而表遂虚,故主之以芍药甘草附子汤。

粗工疑而畏之,当用不用,必致热结阳明,斑黄狂冒,纷然变出矣。盖邪之在上者,非吐不愈。

Leave a Reply