NO010Zilu居家少婦34PZiluDDYPantyhose

NO010Zilu居家少婦34PZiluDDYPantyhose

先于六阳中决血络出血,使气下降。 又与湿温相似而异,此身热而渴,彼身凉不渴也。

有寒结,冷气横于肠胃,阴凝不运,津液不通,故结也。今病独攻环跳之穴,腿痛如刀刺,则病结于胆之本经,不能驱使从膀胱出矣。

又食、痰、血数者,皆无知之物,不能移动,故常在其处。形肥气弱者,加酒黄,临服入好酒数滴为引。

口渴,详有下证者下之,邪去而渴自减,若用生津止渴药,无效也。又诸尸疰乃死尸传注之气,如传尸痨虫之属,流注身体,令人寒热淋漓,腹痛胀满喘急,或踊起,或挛引腰脊,或举身沉重,精神昏谬,每节气改变,辄至大恶。

骨痿肉燥,筋缓血枯,皮聚毛落,阴不足而热,及不能食而热,有作有止,如潮水之来,不失其期,一日一发。实喘治法∶伤风寒者,五虎汤、三拗汤、定喘汤、华盖散。

余曰∶下法果胜,但酒客胃气素为多呕所伤,药入胃中,必致上涌,不能下达,掘井固难,开渠亦不易。或曰舌当作身,湿热伤筋故痿。

Leave a Reply